Hej och välkommen till oss på Skälbyskolan!

Vi är en liten skola med stort hjärta! Vi ser alla barn som unika och värdefulla. De kan liknas vid vackra blommor på en stor äng. Varje blomma är unik. Den behöver vattnas, vårdas, gödas och ansas på sitt speciella sätt för att den ska bli precis så vacker som den är tänkt att vara. Vi tror därför att alla barn kan, om förutsättningarna runt dem är rätt. Vi vill ge alla barn en grund för livet med goda kunskaper, bra värderingar och  stor självkänsla. Vår verksamhet bygger på kristen värdegrund och FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi vill att all vår verksamhet ska präglas och genomsyras av detta.