Förskolan

På förskolan vill vi skapa en kärleksfull atmosfär
där alla barn och vuxna känner sig värdefulla, unika, sedda
och accepterade för det dem är.
Här lägger vi de förberedande grunderna för skolan
och de viktiga värderingarna för hela livet.

Efter fem år tillsammans med oss tror vi att ditt barn är
en trygg individ med god självkänsla och redo för skolans värld.

Vi tror på ditt barn, att det kan och vill.
Därför arbetar vi utifrån ditt barns individuella behov,
intressen och förmågor för att skapa
och inspirera till lärande, lek och nyfikenhet.