Förskoleklass

 

I förskoleklassen arbetar man med de första grunderna i språket, matematiken och det sociala samspelet, för att ge eleverna de bästa förutsättningar inför skolstart.

Elevernas intressen och lust till lärande är utgångspunkten i undervisningen och dagen varvas med lektioner och fri lek.

Förskoleklassen har ett nära samarbete med skolan och pågår under fyra timmar per dag, mat serveras i matsalen varje dag och är del av förskoleklassens dag.