Kontakt

Expeditionen

Expeditionen

021-444 06 00
kontakt@skalbyskolan.se

Besöksadress

Håkantorpsgatan 158
724 76 Västerås

Rektor

Lisa Log

021-444 06 01
lisa.log@skalbyskolan.se

Biträdande rektor

Malin Wennerhult

021-444 06 04
malin.wennerhult@skalbyskolan.se

Förskolechef

Bronwen Andersson

021-444 06 02
bronwen.andersson@skalbyskolan.se

Huvudman

CK Utbildning AB

Fritidslagsledare

Mia Ericson

021-444 06 14
mia.ericson@skalbyskolan.se

Skolsköterska

Karin Andersson

021-444 06 06
karin.andersson@skalbyskolan.se

Kurator

Anette Tofters

021- 444 06 07
anette.tofters@skalbyskolan.se

Fritidsavdelningarna

Kontaktuppgifter till de olika fritidsavdelningarna:

Lilla Fritids: 021-444 06 15

Fritids Connect: 021-444 06 10

Förskoleavdelningar

Kontaktuppgifter till de olika förskoleavdelningarna

Fisken Blå: 021-444 06 20

Fisken Gul: 021-444 06 21

Fisken Röd: 021-444 06 22

Snäckan: 021-444 06 23

Krabban: 021-444 06 24