Organisation

Skälbyskolan är en fristående skola som ägs av stiftelsen Citykyrkan
och har CK Utbildning AB som huvudman.

Skälbyskolan har en devis ” Skälbyskolan – lär dig för livet”.
Med det menas att vi vill ge eleverna en god kunskap för fortsatta studier,
god självkänsla och bra värderingar.
Vår verksamhet bygger på kristen värdegrund och
FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.
Vi vill att all vår verksamhet ska präglas och genomsyras av detta.

Vi har en förskola som består av fem avdelningar,
en förskoleklass, skola år 1-9 och fritids med två avdelningar.